<<< Terug


Onze Polder

 
 • Agrarische Natuurvereniging De Amstel
 • Behoud
 • Amfibieen


 • Agrarische Natuurvereniging De Amstel
  De vereniging voor agrarisch natuurbeheer DE AMSTEL is een samenwerkingsverband van agrariers uit de regio Amstelland. De vereniging heeft 80 leden die samen ongeveer 1400 hectare land beheren. De vereniging beheert daarnaast in samenwerking met eigenaar Landschap Noord-Holland een 180 ha. groot weidevogelreservaat in de polder de Ronde Hoep.

  Doelstellingen van de vereniging:
  1. Behoud en versterking van natuur en landschap.
  2. Behoud en versterking van de inkomenspositie van de agrarische leden van de vereniging.
  3. Stimuleren van recreatief medegebruik van het agrarisch gebied.

  Werkgebied van DE AMSTEL
  Aan weerszijden van de rivier de Amstel, in het gebied rond Ouderkerk aan de Amstel dat loopt van de stadsrand van Amsterdam tot voorbij Uithoorn, ligt het werkgebied van de Vereniging voor agrarisch natuurbeheer 'De Amstel'.


  Behoud
  Boerderij Kerkzicht ligt in de Bovenkerker Polder het is een prachtige polder onder de rook van Amsterdam.
  Natuur:

  De bovenkerker polder is het goedkoopste en meest originele natuurgebied van Nederland. Het wordt namelijk beheerd door boeren die betalen om deze natuur te beheren en zij beheren het net zoals het al wordt beheerd sinds het ontstaan van de polder. Het gebied is van essentieel belang voor de weidevogels zoals grutto, leeuwerik, Kieviet, Lepelaar, Witte Kwikstaart, Steen uil en vele soorten amfibieen zoals Padden, kikkers en salamanders (b.v.) Rugstreeppad en Watersalamander. Bijzondere planten en bloemen zoals de prachtige Zwanebloem.
  Natuur, Agrarisch en Recreatie, Hand in Hand.

  Wij geloven er in dat Natuur, Agrarisch en Recreatie binnen hetzelfde gebied kan plaatsvinden. Agrarisch gezien en voor de natuur is de Bovenkerker polder een goed ontwikkeld gebied. Recreatief gezien zou er wat meer faciliteiten kunnen zijn om deze polder onder de aandacht te brengen en de mensen zich bewust te maken van het belang van een stuk groen in stedelijke omgeving.
  Wij willen als Kerkzicht helpen met het ontwikkelen van meer recreatie zodat het draagvlak om deze polder in stand te houden groter wordt.


  Amfibieen
  We willen graag meer amfibieen zoals deze watersalamanders op het erf hebben. Om deze dieren het naar de zin te maken moet er een hoop werk worden gedaan zoals takkenrillen bouwen en sloten uitbaggeren. Vind je het leuk om hierbij te helpen geef je dan op voor de vrijwilligersdag op boerderij kerkzicht. Stuur dan een E-mail.

  Hetzelfde geld voor de vogels, Vind je het leuk om te helpen met het ophangen van nestkasten het aanleggen en ondernouden van vogelbosjes en takkenwallen meld je dan aan via de E-mail.

  Ook zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij het doen van weidevogeltellingen en op deze wijze te helpen met het beschermen van de weidevpogels

  <<< Terug