<<< Terug


Stichting

 
 • Wordt Donateur van Stichting Boerderij Kerkzicht
 • Stichting Boerderij Kerkzicht


 • Wordt Donateur van Stichting Boerderij Kerkzicht
  Hoe kunt u ons steunen:
  Uiteraard kunt u ons steunen met financiele bijdragen maar u kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden bij de boerderij of op materieele wijze de Stichting steunen. Neem hierover contact op met boerin@boerderijkerkzicht.nl.

  Financiele steun.
  Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. U kunt deze natuurlijk altijd achterlaten in onze beroemde melkbus die ons tijdens open(ings) dagen altijd vergezelt.

  U kunt ook donateur worden;
  Donateur bent u al vanaf 25 euro per jaar.
  Bedrijven kunnen vanaf 75 euro per jaar donateur worden en krijgen dan ook een vermelding met link op de website.

  Hoe wordt u donateur: Maak uw bijdrage over op rekening nr. 78.49.27.936 t.n.v. Stichting Boerderij Kerkzicht te Amstelveen.
  Vermeld bij uw betaling de volgende gegevens: Uw naam;
  (E-mail)adres;
  Adres van uw website (indien u een link wenst) (vanaf 75,-);
  Wat steunt u:

  U steunt het voortbestaan van een kleinschalig extensief werkend boeren bedrijf onder de rook van Amsterdam.
  U zorgt dat men kan blijven zien en voelen "hoe het vroeger ging" op de boerderij.
  U steunt het streven om juist in deze tijd kinderen en volwassenen kennis te laten maken met de ruimte, rust en regelmaat van de boerderij en de polder.
  U steunt het instandhouden van één van de laatste polders van Amstelveen en omstreken.
  U steunt instandhouding en het in bedrijf houden van "De meest Zuidelijke Stolpboerderij van Nederland"
  U steunt projecten waar volwassenen en kinderen die "even de weg kwijt zijn" deze weg op een prettige ontspannen en niet-institutionele wijze weer terug kunnen vinden.

  Er zijn hiervoor helaas (nog) geen overheidssubsidies


  Stichting Boerderij Kerkzicht
  Stichting Boerderij Kerkzicht houdt zich niet alleen bezig met behoud van de boerderij en Bovenkerker Polder. Maar vooral ook wil de stichting mensen laten meegenieten en kennis maken met de boerderij, het leven en werken aldaar en de rust en ruimte. De stichting wil in het bijzonder, juist de mensen voor wie een verblijf op de boerderij extra hard nodig is hiertoe de mogelijkheid bieden.
  Hieronder treft de eerst twee artikelen van de oprichtingsakte aan.:

  Naam en Zetel
  Artikel 1
  1. De stichting draagt de naam: STICHTING BOERDERIJ KERKZICHT.
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.
  Doel
  Artikel 2
  1. De stichting heeft ten doel:
  a. het in de huidige functie in stand houden en op een positieve manier onder de aandacht brengen van de Bovenkerkerpolder.
  b. met instandhouding van haar huidige unieke bedrijfsvoering, in stand houden en op een positieve manier onder de aandacht brengen van boerderij Kerkzicht gelegen aan de Ringdijk Boven Polder 23 te Amstelveen.
  c. Het met behulp van Boerderij Kerkzicht, helpen van mensen die dit nodig hebben
  d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a het organiseren van feesten, festivals en bijeenkomsten in de bovenkerkerpolder met als doel mensen de schoonheid van de polder en de boerderij te laten zien;
  b het verwerven van donateurs voor een periodieke donatie;
  c het verwerven van schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere wettelijke verkrijgingen;
  d het periodiek informeren aan de donateurs van de stichting over de besteding van de bijeengebrachte of bijeen te brengen financiële middelen door de stichting en de daarbij bereikte resultaten met betrekking tot de in lid van dit artikel genoemd boerderij;
  e het verwerven van inkomsten; alsmede
  f het verwerven van mensen dan wel materialen of materieel die behulp zijn bij het bereiken van bovengoemde doelstellingen
  f het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de meest ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  <<< Terug